Wilhelmina, deel 1

Op 21 januari hield Bearn Bilker een onderhoudende lezing over prinses en de jonge koningin Wilhelmina. Hij is een begenadigd verrteller die zijn verhaal doorspekte met humoristische anekdotes.

Helaas liet de techniek ons in de steek, maar dankzij zijn ervaring als spreker wist hij ook na de pauze de aandacht tot het laatste moment vast te houden. Zijn beeldende manier van vertellen maakte foto's overbodig. 

Het afgebeelde bloemstuk heeft Wybe gemaakt als voorbeeld voor het bloemschikken op 26 maart.