Reisjes naar de vaste wal

Jaarlijks worden er twee dagreisjes naar de vaste wal georganiseerd doorde reiscommissie.

Eén in het voorjaar en één in het najaar.
Leden krijgen daar een uitnodiging voor.