Lid worden van onze afdeling

Het lidmaatschap
geeft recht op:
 

1. deelname aan activiteiten / bijeenkomsten van de plaatselijke afdeling.
2. 6 x per jaar het landelijke ledenblad Vrouwen van Nu.
3. deelname aan provinciale cursussen / bijeenkomsten.
4. deelname aan landelijke activiteiten.
5. korting bij de Friesland Zorgverzekeraar en op voorstellingen in diverse Friese theaters

De contributie voor het jaar 2020 bedraagt € 53,60

Degenevoor wie de hoogte van de contributie een obstakel is om lid te worden, kan een beroep doen op het Kuperusfonds. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Sytske Vellema - secretariaat en ledenadministratie - 06 49938521 of Simmie de Boer - penningmeester - 0519 554358.

Lees ook ons Programma.