Bestuur afdeling Ameland

Samenstelling Bestuur:

voorzitter                           Anke Smit

secretaris                           Sytske Vellema

penningmeester                 Simmie de Boer

notulist                              Greetje de Vries

websitebeheer                   Aukje van Dijk