Bestuur afdeling Ameland

Voorzitter

Secretaresse

Ledenlijst

Sientje Molenaar

website beheer

Aukje van Dijk

Lid:

Anke Smit

Notuliste

Ankie Blokker

Penningmeester :

Simmie de Boer