Inleiding

Beste dames,

Voor u ligt weer het nieuwe programmaboekje van Vrouwen Van Nu. Met een omslag van het dorpsgezicht op Almen achter een fel geel paardebloemenveld. En zoals er overal verschillende meningen zijn is dat hierbij ook vast wel het geval. De één zal de paardenbloem als onkruid zien de ander voor een prachtige bloem die ook nog eetbaar is.
Zo zal het ook met het nieuwe programma zijn waar de bestuursleden zich weer over hebben gebogen. De één zal het meer waarderen dan de ander. Toch is het weer heel gevarieerd zodat er vast voor iedereen iets te vinden is wat aanspreekt.
Het is fijn om met elkaar wat te doen, elkaar te ontmoeten en samen wat te ondernemen. Dat kan naar de afdelingsavonden maar ook in uitjes, fiets- en wandeltochten, tuinclub, leeskring of samen handwerken.
Neem eens een vriendin of buurvrouw mee. Want onze groep wordt nu wel erg klein wat ook in de onkosten goed merkbaar is. Mede hierdoor hebben we één afdelingsavond minder ingevuld dan de afgelopen jaren.
Ook is er weinig aanvulling en verschuiving in het bestuur. En natuurlijk willen we een actieve inspirerende groep blijven. Dus bij deze doe ik een beroep op u, meldt u zich aan om met ons mee te denken.
We hopen u allemaal weer te ontmoeten op 4 september, de eerste afdelingsavond van dit seizoen.


         Namens het bestuur,
             Bertha de Greef.