Ideeënbus

 

Er staat elke afdelingsavond een ideeënbus achter in de zaal.
Dus als u een idee heeft voor een afdelingsavond, cursus,
fietstocht of excursie doe hem in de bus. Ook voor op- en aanmerkingen kunt u natuurlijk bij één van de bestuursleden terecht.