Afd avond Februari

De 50ste jaarvergadering wert door 51 dames bezocht.

Het was een goede en snelle vergadering.

3 bestuursleden waren aftredend maar stelde zich weer herkiesbaar.

Er waren geen tegen kandidaten.

Na de vergadering hebben 2 rebussen opgelost.

En als slot konden alle dames iet uit de boodschappendoos van de Plus mee nemen.

De zeltjes die Daar voor ingeleverd waren kwamen ook van de leden.