Afd. Zwartewaal, bestuur

Hartelijk welkom op onze website van Vrouwen van Nu,

afd. Zwartewaal.

Onze avonden worden gehouden op de 2e dinsdag van de maand (september t/m mei) en vinden plaats in het dorpscentrum de Gaffelaar, Christinalaan 2, Zwartewaal.

Hieronder stelt het bestuur zich voor:

Marianne van Oers     voorzitter

Corrie de Haan             secretaris

Janny Verbeek              penningmeester

Pia Fase                        avonden

Jans Boute                    reisjes en culturele bus

Krijna van Buuren          notuliste

vrijwilligers:

Nelly  Tangelder            ledenadministratie 

                                      Waaltje/website   

Yvonne Vegt                  Gastvrouw

                                       Lief en leed                

 

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met

Corrie de Haan,      tel. 0181-415572

Extra informatie