Nieuwe samenstelling Bestuur 2022

Allereerst excuses voor de foto. van de Bestuursleden juni 2022.

Na tig pogingen om de foto keurig rechtop te plaatsen is me dat tot heden niet gelukt.

Aftredend in 2022 waren Sari en Mimi.

Nieuw lid is Irmgard.

Succes dames en bedankt voor jullie inzet voor de "'Vrouwen van Nu ZNC".

P.s. Nieuwe Bestuurleden zijn zeer welkom.