Brinkhotel

We zijn een actieve groep vrouwen, oud en jong en maatschappelijk bewust en betrokken met wat er om ons heen gebeurt.

 

De Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving,die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijkeontwikkeling willen werken en die op de hoogte willen blijven en participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat krijgt u als u lid wordt van onze afdeling?

Er is een gevarieerd aanbod van 9 avondbijeenkomsten . (Zie jaarprogramma)

U krijgt een programma boekje van de afdeling .

9 keer een nieuwsbrief.

4 keer het provinciale blad Inzicht.

4 keer per jaar het landelijk blad "Vrouwen van Nu".

Diverse excursies.

12 keer per jaar ergens in de provincie Drenthe een wandeling van 8- 12 km.

Bij voldoende belangstelling een cursus.

2 keer per jaar een mooie fietstocht uitgezet door de reiscommissie.

Een dagtocht met de bus.

Reiscommissie buitenland organiseert een midweek vakantie.

Denkt u met die vereniging wil ik wel eens kennis maken, u kunt altijd 1 of 2 keer als gast komen op één van onze avondbijeenkomsten.

Als u het moeilijk vindt alleen te komen kunt u altijd een bestuurslid vragen u op te halen.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en bedraagt €52.00

We zien u graag op één van onze avonden.

Namens het bestuur .
Kom eens vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen!

De avonden beginnen om 19.45 uur.


DOELSTELLING:

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.
De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van alle partijpolitiek.