Afdelingsavonden 2023-2024

     Programma:
     jaarprogramma_2023-2024.pdf 

Woensdag 13 september 
Startavond met Erik Hulsegge       terugblik_startavond_13_september_met_erik_hulsegge.pdf
 

Woensdag 11 oktober:
Voortvarende Vrouwen in de 19de eeuwse Veenkoloniale zeevaart door Hendrik Hachmer
terugblik_lezing_11_oktober.pdf


Woensdag 15 november:
Het Waddengebied - Wiepke Toxopeus

In het jaarboekje werd aangekondigd dat Wiepke Toxopeus over haar jeugd op Rottumeroog zou komen vertellen. Gelukkig waren er oplettende leden die ons er attent op maakten dat zij al eens bij ons te gast geweest was. Inderdaad bleek Wiepke 10 jaar geleden ons al over haar boek  ‘Ik ben van Rottum’ verteld te hebben.
Maar gelukkig bleek zij meer lezingen op haar repertoire te hebben. Na overleg met haar zal Wiepke nu op 15 november over het waddengebied spreken. Wiepke Toxopeus heeft de schoonheid van het waddengebied altijd bewonderd. Met haar boot voer ze vele jaren op het wad. Ook als gids leidt zij wadloopgroepen door dit gebied. Zij zal u over haar wederwaardigheden vertellen en u een buitengewone indruk geven van onze laatste ‘wildernis’.

In ’t Holt 1654, Hoofdstraat 2, Zuidhorn,
aanvang 19.30 uur
   I
Zaal open om 19.00 uur. Lift aanwezig.
Consumpties € 7,-
     


Woensdag 13 december:
Kerstavond met Martine Dubois

Zolang Martine Dubois zich kan herinneren is de harp haar passie. Als klein meisje is zij al begonnen met harpspelen.
Kerst en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Martines kerstprogramma bestaat uit traditionele kerstmuziek, afgewisseld met speciaal voor harp gecomponeerde muziek.
Tussendoor vertelt ze over de stukken die ze speelt, over haar instrument en leuke anekdotes over kerstmuziek.

In ’t Holt 1654, Hoofdstraat 2, Zuidhorn.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Lift aanwezig.
Consumpties € 7,-