Textiele werkvormen

Deze groep werkt in huiskamerverband aan verschillende technieken.

Niet te ingewikkeld en voor iedereen die van handwerken houdt heel gezellig.

Kosten € 15,00 voor het hele jaar. Dit bedrag is bedoeld als dekking voor de kosten die gemaakt worden door de voorwerkster, zoals voor provinciaal of landelijk georganiseerde cursussen etc.

Exclusief kosten voor materialen.

Informatie is te vragen aan de contactpersoon welke vermeld staat bij 'Commissies' onder de knop:
voor leden

JAARVERSLAG 2021:

De handwerkgroep is 3 maal bij elkaar geweest. We zijn nu niet aan een project bezig, maar hebben gezellige middagen gehad.

In december hebben er wel een kerststukje gemaakt bij mij in de keuken. Dit kon, omdat we nog maar met een klein groepje zijn.

In 2022 hopen we weer wat vaker bij elkaar te kunnen komen. De groep bestaat nog maar uit 6 dames.