Gerry Wassink-van Dragt

Gerry Wassink - van Dragt,

Via deze weg wil het bestuur jou hartelijk bedanken voor je inzet al die jaren!

We willen je namens onze leden een fijn woonplezier wensen in Twello.

Je blijft nog lid en hopelijk is corona-tijd binnenkort voorbij en kunnen we elkaar weer zien.

Lieve groet het bestuur