Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende dames:

Voorzitter: H. Bouwmeester, 0593-562016

Secretaris: T. van Noord, 0593-562416

Penningmeester + ledenadministratie: H. Reinds, 0593-562477

Vice-voorzitter en notulist: D. Kamman 0593-562618

Lid: A. de Weerd, 0593-565647