Verslag Jaarvergadering woensdag 15 maart 2023

 

Deze avond was de jaarvergadering gepland en traditiegetrouw was er eerst een maaltijd voor de leden. 45 leden deden zich tegoed aan de broodmaaltijd. Heerlijke broodjes sierden de tafels en werden regelmatig bijgevuld.

Na deze maaltijd kwamen er nog 16 dames bij voor het serieuze gedeelte, "de jaarvergadering"

Lies opende de jaarvergadering met een hamerslag en snel werd de agenda doorgewerkt. Enkele punten uit deze vergadering zijn:

  • We hebben op dit moment 113 leden.
  • Lies staat even stil bij het overlijden van Dolf Huis in 't Veld
  • Toelichting financieel verslag door Sieny Littink.
  • De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en Tineke Kuiper stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid.
  • Nieuw lid kascommisie: Tineke Kuiper is aftredend. Marian Holweg blijft nog een jaar en Lidy Leers stelt zich beschikbaar voor de komende periode van 2 jaar.
  • De huldiging van 3 jubilarissen.

Hennie Vernooy         -           70 jaar lid

Dinie Bouwman          -           50 jaar lid, was wegens omstandigheden verhinderd.

Petra ten Dam            -           40 jaar lid                   

Alle jubilarissen werden verrast met een prachtig boeket bloemen.

  • Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en worden beloond met een bloemetje.
  • Gerry Oosterink is gestopt als secretaris,  Fenny Eikelberg volgt haar op. Gerry blijft wel aan als algemeen lid. Lenie de Jager heeft haar lidmaatschap opgezegd en stopt daardoor ook met haar bestuursfunctie.

Na deze punten sluit Lies de vergadering. De volledige notulen worden met de volgende jaarvergadering in de nieuwsbrief geplaatst.

Na deze vergadering geeft Lies het woord aan Joop van der Wal, die een presentatie geeft over zijn zeilavontuur met de bark Europa van Scheveningen naar Montevideo. Alle belevenissen van zijn reis kunt u vinden op de website van de vrouwen van Nu, afd. Wijhe.