Gierzwaluw

Verslag afdelingsavond 11 januari 2023

De Gierzwaluw

Lies opent de vergadering, wenst iedereen een goed en gezond 2023 en staat een ogenblik stil bij het overlijden van Jannie Nijenhuis. Ze had vroeger al een vrachtwagenrijbewijs en bracht eieren weg, want ze hadden een eierhandel. Ze is 94 jaar geworden, is 64 jaar lid geweest, was een enthousiast tennisster en heeft veel voor de historische vereniging Wijhe gedaan.

Daarna geeft  zij het woord aan Ronald Boerkamp. Ronald  begint zijn presentatie met een promofilmpje over de IVN, afdeling "de Grutto", daarna stelt  hij zich voor als enthousiast stadsvogeladviseur  met als specialiteit "de gierzaluw". De gierzwaluw is geen echte zwaluw, hij is groter en forser, bouwt niet zijn eigen nest, maar legt zijn eieren in nestkastjes. Ze worden ook wel 100 dagen vogels genoemd, omdat ze gemiddeld 100 dagen in Europa verblijven. Ze komen in mei, leggen eieren, wachten tot de jonge vogeltjes groot genoeg zijn om zichzelf te redden en vertrekken in augustus naar Kongo. Ze leven in kolonies en komen ieder jaar weer in hun eigen nestkastjes terug.

De gierzwaluw is een van de weinige dieren die zich vrijwel permanent in de lucht bevindt en kan zich op de grond slechts uiterst moeizaam voortbewegen, ze hebben nl. geen pootjes maar klauwtjes.

Ronald en andere enthousiaste vrijwilligers hebben het voor elkaar gekregen dat voordat er huizen en gebouwen gerenoveerd worden, zij in overleg nestkasten kunnen plaatsen, zodat er in Wijhe nu in totaal 11 kolonies zijn. Zelf heeft hij ook nestkastjes hangen en houdt met camera's de gierzwaluwen goed in de gaten. Alle gedragen worden vastgelegd. Ronald kan er uren over praten, maar er was ook gelegenheid om vragen te stellen en dat werd dan ook gedaan.

Nadat alle vragen waren beantwoord, bedankte Lies Ronald en wenste zij iedereen wel thuis.