Viskringloop Wieringermeer

De wandelgroep bracht op 19 oktober een bezoek aan Viskringloopgebied in de Wieringermeer.

Deze VisKringloop, gelegen in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos, is een leef- en opgroeigebied voor vissen die trekken tussen zoet en zout water, zoals de glasaal (paling) en de driedoornige stekelbaars.

Vissen hebben voor voortplanting en opgroeien namelijk voldoende voedsel en schuilplekken nodig. De door de mens aangelegde stuwen, sluizen en gemalen hebben voor vissen de toegang tot de polder lastig gemaakt. Ook is het brakke water in de Wieringermeer minder geschikt voor zoetwatervissen om zich te kunnen voortplanten. Meer informatie.

Meer weten over Vrouwen van Nu Wieringen? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com