Samenstellen programma

Ieder seizoen stelt een aantal leden van onze vereniging, in samenspraak met het bestuur, het programma samen.

Meer weten over Vrouwen van Nu Wieringen? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com