Jaarvergadering Vrouwen van Nu Wieringen

Voor de pauze de bestuurlijke zaken met jaarstukken, na de pauze een uitleg over de stichting 'Saar aan Huis'. Monique van Beek van deze stichting zou komen vertellen over de werkwijze van deze hulporganisatie.

Helaas stond Monique van Beek in een file en kon de bijeenkomst daardoor niet bijwonen. Het werd een gezellige middag met mooie, eigen verhalen en een heerlijk glaasje advocaat met slagroom en nog meer lekkers. Het werd een zeer geslaagde middag.

In de bloementjes gezet werden:

Maryanne Hille, 70 jaar lid;
Trijnie Mulder, 60 jaar lid;
Wijna Mulder, 60 jaar lid;
Riet Hoogesteger, 60 jaar lid;
Trieneke Metselaar, 60 jaar lid.

Stichting Saar aan Huis

Saar aan Huis is een particuliere organisatie voor aanvullende mantelzorg met vestigingen in heel Nederland. De Saars zetten zich in voor ouderen die thuis wonen en ondersteuning nodig hebben, hieronder vallen ook ouderen met dementie of Parkinson. 

De naam Saar aan Huis is geïnspireerd door juffrouw Saartje uit de bekende tv-serie Swiebertje. Als centraal figuur in het huishouden was Saartje bij iedereen geliefd. Ze stelde orde op zaken en zorgde voor rust, regelmaat, reinheid en gezelligheid.

Informatie over onze overige activiteiten zoals wandelgroep, leeskring, tuinclub, filmclub, theatergroep en de twee handwerkgroepen vindt u onder 'agenda activiteiten'.

Voor onze leden: de jaarstukken vindt u onder 'Voor leden'.

Wilt u meer weten over onze vereniging? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com