Welkom op onze afdelingssite

Welkom bij de afdeling Bunnik

Oprichtingsdatum: 7 september 1946.

Het verenigingsseizoen loopt van september t/m mei.  Vóór de betreffende avond krijgen de leden een nieuwsbrief, waarin ondermeer een toelichting op de avond.
De 9 afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de derde donderdagmiddag van de maand, van 14.30 uur - 16.30 uur,  in de gemeenschapsruimte van de Woongroep 'De Grondslag', Kampweg 50 te Bunnik.

Onze verdere activiteiten:

  • een koffieochtend om het seizoen in te luiden
  • een koffieochtend t.g.v. het nieuwe jaar
  • een jaarlijks reisje of excursie
  • een jaarlijks etentje
  • .............. en wat zich verder zo aandient !

 

Wij zijn een afdeling van Nederlands grootste vrouwenorganisatie Vrouwen van Nu.
Website: www.vrouwenvannu.nl

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Bureau te Den Haag en bedraagt voor de periode januari t/m december 2023 € 56,50.
(Bankrek. nr. NL85 RABO 03113.53.3975 t.n.v. NBVP Vrouwen van Nu te Bunnik).
Opzegging vóór 1 oktober; bij niet tijdige opzegging is de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd.

Nieuwe leden zijn welkom. U kunt altijd een of twee keer als introducee een afdelingsavond bezoeken, waarvoor u dan per keer € 2,50 betaalt.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het door het Landelijk Bureau uitgegeven ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar