Contributie

 In het decembernummer van het ledenblad Vrouwen van Nu vindt u naast uw ledenpasje een factuur om de contributie voor 22 januari 2024 over te maken.

De contributie 2024  € 65.00

U mag ook via automatische incasso betalen, maar dan moet u een machtiging invullen. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de penningmeester.

 

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, verzoeken wij u dit vóór 15 oktober door te geven aan onze secretaris. Uw lidmaatschap loopt dan af op 31 december 2023

Vier keer per jaar ontvangt elk lid een ledenblad van het landelijk orgaan.