Commissies.

 

Kascommissie:

Gerda Luther

Jantje Stubbe

Eenmaal per jaar worden de inkomsten en uitgaven van de Vereniging gecontroleerd.

Tuinclub: De dames: Frieda de Ruiter en Antje Dekker organiseren  uitstapjes naar verschillende tuinen. Soms organiseren ze een stekjes ruilmiddag en worden er tips uitgewisseld. Onder leiding van de tuinclub worden er ook bloemstukken gemaakt.

 

Wandelen en fietsen:

Iedere maand wandelen we onder de bezielende leiding van ons lid Margreet Schultz.  Fietsen we mooie routes uitgezet door onze bestuursleden Marion en Allies  in de omgeving van Wedde.  De data worden op de uitnodiging vermeld.