Commissies interessegroepen

CLUBS en KRINGEN

Bridge (drives):      Mw. J. Talman/ mw F. Koster 

Leeskringen:     vier groepen zijn actief

Cursus ‘Kijk op kunst’  Mw. J. Talman 

 

COMMISSIES

Culturele Commissie:

  •    Mw. E. de Jong 

 

Tuincommissie:

       vacant

 

Wandelcommissie:

  •    Mw. G. van Laar 

Fietscommissie:

  •    Mw. C. Honhoff

Nieuwsbriefcommissie/Website/Media en PR:

  •    Mw. G. van Laar 
  •    Mw. I. Speyers