Contributie

Contributie

De contributie voor het jaar 2017 bedraagt € 50,50.

Dit bedrag is als volgt verdeeld:

Afdeling:€ 26,25
Provincie:€   7,30
Landelijk:€ 16,95

Nieuwe leden die in het lopende jaar lid worden, betalen slechts voor een half jaar contributie tot het nieuwe seizoen.

Opzeggen kan schriftelijk vóór 15 oktober 2017 bij de penningmeester. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december 2017