Workshop Scrappen

Maandag 6 maart – workshop scrappen bij Geesje Kamps thuis

Aanvang: 13.30 uur tot 16.30 uur

Gezellig bij Geesje Kamps thuis de kunst van het scrappen onder de knie krijgen. We starten 6 maart met maximaal 3 leden, zijn er meerdere gegadigden voor het scrappen dan gaan we in overleg met Geesje nieuwe data plannen. Kosten: € 5,-

Opgave voor 1 maart bij coördinator Ineke van Leeuwen; telefoon 0592 580463, of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl