Bestuur Vrouwen van Nu Voorst

Vrouwen van Nu met een gezamenlijke interesse kunnen zich organiseren binnen onze vereniging. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar vvn.voorst.2015@gmail.com of bellen naar:
06 43509774

HET BESTUUR

1e voorzitter:            Anneke Weijenberg

2e voorzitter:            Ineke Groothuis

1e secretaris:            Hermien Terink

 2e secretaris:           Toos Barmentloo

1e  penningmeester:  Matty van Beek

2e penningmeester:   Carla Neuteboom

Algemeen lid:             Jenny Hendriksen     

Ringbestuur:              Toos Barmentloo

e-mailadres Vrouwen van Nu Voorst: 
vvn.voorst.2015@gmail.com

Programmaboekje en websitebeheer:                 

Ria van Gijzen en Anneke Weijenberg

Ledenadministratie:  Anneke Weijenberg    
e-mail: vvn.voorst.2015@gmail.com