Bestuur

Ons bestuur:

Gonnie Seen, voorzitter
1e secretaris, vakant
Ans van Kleef. 2e secretaris
Ineke de Kok, 1e penningmeester
Arianne Roodenburg, ledenbestand
Jaco de Viet, 2e penningmeester,webmaster
Loes Korpershoek, algemeen bestuurslid
Carla Heijboer,(tijdelijk) notulist

Algemeen emailadres: vvn.vld@gmail.com