19 Februari 2015

Uitnodiging                                 

Geachte dames,  U bent van harte uitgenodigd op de

jaarvergadering d.d. donderdag 19 februari 2015.

Locatie kantine Camping de Klaverkampen te Havelte , aanvang 18.30 uur, aanvang gezamenlijk eten om 19.00 uur.

Na Potluck dinner, waar wij gezamenlijk van gaan genieten, hebben wij de jaarvergadering.

 

Agenda:

1.    Opening

2.    Jaarverslag 2014

3.    Ingekomen stukken/ notulen januari 2015

4.    Financieel jaarverslag

5.    Benoeming nieuw kascommissielid

6.    Verslagen interessegroepen

7.    Benoeming nieuw eendagsbestuur

8.    Bestuursleden blijven gelijk

10. Jubilarissen zijn Jentje Geul en Marry Bolding

     11. Rondvraag

     12. Pauze

     13 Afsluiting jaarvergadering