Laatste nieuwtjes van afd. Varsseveld

Zie ook 'agenda activiteiten'....
(o.a. fietstocht, afd.vergadering, museumbezoek)
Dames die onze avonden willen bezoeken, maar geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden.

Reiscommissie.
De huidige commissie gaat stoppen.
Wie wil de taken van de reiscommissie overnemen?
Er heeft zich tot op heden nog niemand aangemeld dit over te willen nemen…… Het zou toch erg jammer zijn dat de Reiscommissie wordt opgeheven…., dus dames… Wie wil? Graag dan contact opnemen met het bestuur.

Wagenbouw:
Wat hebben we weer kunnen genieten van het Volksfeest en onze mooie wagen: “APETROTS!”
Wagenbouwgroep: SUPER BEDANKT dat jullie ook dit jaar, ondanks alles, weer zo’n mooie wagen, hebben kunnen bouwen. Ook alle helpers / pitters en sponsoren: DANK hiervoor.
We zijn beloond met de 3e prijs.
https://1drv.ms/u/s!AjLDcHtKfbCLnU7zLHvMXmx2gQPy?e=DR3SrH

Onze secretaris stopt:
“Hallo dames,
ik gebruik deze nieuwsbrief om jullie te vertellen dat ik gestopt ben met mijn functie als secretaresse van Vrouwen van Nu afd. Varsseveld.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heb ik de ziekte van Parkinson. Dat was al zo toen ik 4 jaar geleden gevraagd werd om in het bestuur te komen. Ik was vlak daarvoor gestopt met werken, dus ik had wel tijd. En als ik een keer iets niet zou kunnen, dan deden de andere bestuursleden er dat wel bij. Aldus geschiedde.
Ik heb 3 heel fijne jaren gehad in het bestuur. Ik deed het secretariaat en regelde de bijeenkomsten. Vooral dat laatste vond ik erg leuk om te doen. Dan ben je met een schrijver aan het mailen en dan weer met een zanger aan het overleggen…. Ook de contacten met de beheerders van het Borchuus en de Eendracht waren erg fijn.
Maar toen kwam corona en alles werd anders. Bij VvN moesten we alles afzeggen en met mijn gezondheid ging het niet goed. Daarom volg ik nu een revalidatietraject bij Klimmendaal. Daar willen ze mij wat oppeppen Daar ben ik druk mee en dat is de reden dat ik stop met mijn functie in het bestuur.
Ik hoop dat de revalidatie helpt, zodat ik weer wat meer kan.
Het is jammer dat ik moet stoppen. Ik had het liever anders gezien, maar ik heb heel mooie jaren gehad in het bestuur, met dank aan de dames van het bestuur en oud bestuursleden. Nu moet ik even aan mezelf en mijn gezin denken.
Ik zie jullie nog wel, want ik blijf gewoon lid van VvN. Groetjes, Wilma Breuker”.

Bij deze doen we een dringende oproep aan u allen:
Wie komt het bestuur versterken en kan de taak van secretaris overnemen?
Wilma heeft mooi verwoord welke taken hiertoe behoren. Betekent wel dat enige vaardigheden met computer noodzakelijk is.
Hoeveel tijd dit maandelijks vraagt is niet zo goed aan te geven. Wij vergaderen gemiddeld 1x per maand, (niet in juli en augustus) en organiseren 9 activiteiten per jaar. Meldt u aan via de mail: : secretarisvvnvarsseveld@gmail.com of neem contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie.

Jubilarissen 2022. 
De jubilarissen van het afgelopen jaar hebben we wederom, door het coronavirus, niet op de gebruikelijke manier tijdens de jaarvergadering in het zonnetje kunnen zetten. Net als vorig jaar heeft het bestuur ze thuis verrast met de oorkonde, bloemen en een cadeau. Zie foto: https://1drv.ms/u/s!AjLDcHtKfbCLnQ01eSsR2Z-1Tltb?e=Xlccjx

Jubilarissen 2021. 
De jubilarissen van het afgelopen jaar hebben we helaas, door het coronavirus, niet op de gebruikelijke manier tijdens de jaarvergadering in het zonnetje kunnen zetten. Daarom hebben we hen deze keer thuis verrast met de oorkonde, bloemen en een cadeau. Zie foto:  https://1drv.ms/u/s!AjLDcHtKfbCLnQcUtymVTtySqXaA?e=VR0zIi

Informatie A.V.G. beleid:
Er is de afgelopen tijd veel gesproken over het privacy beleid. Ook binnen onze vereniging zullen we hier rekening mee moeten houden. Daarom bij deze een korte uitleg hoe wij hier mee omgaan.

Alleen de penningmeester en de secretaris die de ledenadministratie beheren, hebben toegang tot de beveiligde site met persoonsgegevens. Het wachtwoord dat hiervoor toegang geeft wordt regelmatig gewijzigd. Natuurlijk wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.
Alle wettelijke regels hieromtrent zijn te lezen op de site van het landelijke orgaan, deze blijven ten alle tijden als laatsten verantwoordelijk voor handhaving van de AVG wetgeving.
Als er op bijeenkomsten foto's worden gemaakt en men heeft bezwaar tegen publicatie hiervan, kan men dit aangeven bij de penningmeester Gerrie Wisselink of bestuurslid Ineke v.d. Laan.

Opbrengst collecte.
De collecte voor ons 80-jarig jubileum tijden de Kerstviering heeft € 514,20 opgebracht.

Wagenbouw 2017.
​De collecte voor de wagenbouw heeft € 377,62 opgebracht! Namens de wagenbouwgroep hartelijk dank voor uw bijdrage!

Raboclubkascampagne 2017.
Deze heeft € 592,35 opgebracht, een prachtig resultaat. Alle stemmers, hartelijk bedankt! (in 2016 was de opbrengst € 353,34)

Voorzitter Nettie Bruil-Vossers overleden.
​Als bestuur willen wij u het volgende mededelen:
Wij ontvingen op donderdag 1 juni het trieste bericht dat onze voorzitter van Vrouwen van Nu, Nettie Bruil-Vossers heel plotseling is overleden.
​Woensdagavond 7 juni is er gelegenheid afscheid te nemen en de familie te condoleren bij uitvaartcentrum Van Eldik, van 19.00 tot 19.30 uur. Donderdag 8 juni is er een besloten uitvaart.

Nettie eindigde de bijeenkomsten altijd met een prachtig gedicht of gezegde: 'belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat'.

Zij laat ook haar sporen achter bij ons, wij herinneren haar als een gedreven persoon, hartelijk en liefdevol werkte ze aan de taak als voorzitter.

Collecte voor den Es / de Bettekamp.
De collecte tijdens de kerstviering heeft € 484,80 opgebracht.
De vereniging heeft dit bedrag afgerond op € 500,--.

Rabobank Clubkascampagne 2016.
​Leden van de Rabobank kunnen begin april weer stemmen op hun favoriete vereniging/cllub (u stemt natuurlijk op onze vereniging!). Vorig jaar heeft het ons € 353,34 opgebracht.

RABObank Clubkascampagne 2015.
Deze actie van de Rabo heeft € 353,34 opgebracht! ​Alle stemmers hartelijk dank. (aantal stemmen 151).

​​Geboorte website:
Ter gelegenheid van de presentatie van de website is tijdens de ledenvergadering op 21-09-2015 getrakteerd op beschuit met muisjes.

Overdracht banken Hofshuus.
Vroeger, ongeveer 76 jaar geleden, is onze vereniging opgericht door vrouwen van het platteland, het werd de Plattelands Vrouwen. In die tijd kwamen de meeste leden van deze vereniging van de boerderijen. Toen waren we dus zeer nauw verbonden met het boerenleven en het platteland.

De naam Plattelands Vrouwen is jaren geleden veranderd in Vrouwen van Nu maar de verbondenheid met het boerenleven en het platteland is er nog steeds en zal nooit verdwijnen.
Afgelopen winter konden wij een geldbedrag aanvragen bij de Plattelandsraad dat ten goede moest komen voor het platteland. Onze gedachten gingen naar het Hofshuus, een echt oud boerenerf zoals vroeger veel boerderijen waren en dat nu in stand wordt gehouden door vele vrijwilligers. Een prachtig initiatief.
Daarnaast vonden wij ook dat onze leden en de Varsseveldse bevolking er iets aan moesten hebben.

Zo werd het plan bedacht om een bank te schenken aan de stichting het  Hofshuus. We hielden wat geld over en met een extra bijdrage van Vouwen van Nu konden we twee banken kopen. Onze leden en natuurlijk de hele Varsseveldse bevolking kunnen bij het Hofshuus een rustplek vinden. Zeker nu een mooi landschap met vijver wordt gecreëerd bij de Gesinkschure. Er is ons verteld dat de banken waarschijnlijk een plek krijgen in dit nieuwe wandelgebied.
Dat wordt genieten van het uitzicht en de rust op de banken.
Hopelijk staan deze banken vele jaren bij het Hofshuus en zullen er vele wandelaars en fietsers gebruik van gaan maken.
Succes ermee en verder succes met het in stand houden van dit mooie erfgoed.
Foto's hiervan zijn te zien op deze site in 'fotoalbum'.