Bestuur Vrouwen van Nu Varsseveld

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:

onze mailadressen en postadressen kunt u vinden onder het kopje 'voor leden'

Voorzitter:    
Aleid te Grotenhuis-Hartemink 
Tel. 06- 2514 6222

Penningmeester:
Ans Heerink-Cornelissen
Tel. 06- 1364 9947

Plaatsvervangend secretaris-notulist:
Lucy Hoogland- Zijlstra
Tel. 0315 – 24 31 17 

2e voorzitter:
Gonny ten Brinke-Geurts
Tel. 0315 – 24 45 22 


1e Algemeen bestuurslid
(afgevaardigde ringbestuur
en schrijven uitnodigingen :

Yvonne Kuipers
Tel. 0315 – 24 42 59 

2e Algemeen bestuurslid:
(verspreiding uitnodigingen - jaarboekje- ledenbestand)

Ineke van der Laan- v.d. Las
Tel. 0315 – 24 35 48

Ondersteuner bestuur:
Annie Rutgers
Tel. 0315 – 24 27 42 


Zoekt u de adressen etc. van onze bestuursleden?

​Deze staan onder het kopje 'voor leden'.