Algemene informatie Vrouwen van Nu

Je bent op bezoek bij de grootste vrouwenorganisatie van Nederland! Alleen in Gelderland zijn er bijna 7000 leden en dat verspreid over 74 afdelingen.

Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor een deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.
De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

Missie.
De Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Het adres van de Gelderse en Landelijk website is:
www.vrouwenvannu.nl/gelderland
www.vrouwenvannu.nl

Hier kunt u de voordelen zien die de ledenpas u biedt. Zo haalt u het maximum uit uw lidmaatschap. In ons informatieboekje staat de inlogcode, hiermee kunt u inloggen op het blokje linksonder 'voor leden'. Dit is alleen nodig als u een naam of adres zoekt van een afdeling, commissie of iemand van het Provinciaal bestuur. Om gewoon de site te bekijken is inloggen niet nodig.


Ringbestuur.
Samen met de afdelingen uit de regio:
Aalten, Dinxperlo, Gendringen, Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Winterswijk vormen wij samen het Ringbestuur 3.
Er worden iedere twee jaar gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Logo.
Ons logo is een combinatie van de woorden 'Vrouwen van NU' met een beeldmerk 'de korenaar'. Het beeldmerk is in 1970 ontworpen door J. Koning en verwijst naar korenaren en bloemen. Een referentie naar onze verbondenheid met het platteland. Het symboliseert optimisme en vrolijkheid, nl. de sterk naar boven wijzende vormen geven het vignet een optimistisch karakter.