Koor de Lekkerbekjes

Op donderdagavond repeteerd het koor.
Er worden Nederlandse en Friese liedjes gezongen.
Contactvrouw staat in het jaarboekje vermeld.
Of mail naar: vvn.utingeradeel@gmail.com