Breien bij "De Cleef"

Donderdag 14.00 uur;  eens per twee weken in het Café aan de Kleef 1-3.
De contactvrouw staat in het jarboekje vermeld.
Of mail naar: vvn.utingeradeel@gmail.com