fotoalbum

Kerstbijeenkomst december 2016. Heerlijke koffietafel. Tsjirmerij verzorgde de muzikale lezing. Deze avond zijn er 9 leden gehuldigd. Wieke IJsselstein, 60 jaar lid. Tjimmie Glas, May Hobma en Richtje Postma vierden hun  40-jarig jubileum. Gré Wagenveld, Klaske Horlings, Dieuwke vd Lei, Rita Naessens en Anneke Thomassen vierden hun 25 jarig jubileum.Kerstkoor zong aan het begin van de avond. Het was een genoeglijke avond.

Op 05-01-17 was er de Nieuwjaarsbijeenkomst. Gezellig koffie/drinken met Nieuwjaarsrolletjes gemaakt door Joke en Ietje. 12 leden hadden hun verzameling of hobby meegenomen en vertelden daar iets over. Wederom een genoeglijke morgen met als afsluiting een glasje ghuwein.

It paad nei Frijheid, 9 avonden (april 2017) een oorlogsmaaltijd koken voor circa 110 personen.

Tijdens de Jaarvergadering 21-02-18 hebben Trijntje Broekhuis en Greetje Miedema afscheid genomen als bestuurslid, beide hebben jarenlang de bestuurszaken met heel veel plezier gedaan. Het was een prachtige tijd!

23 mei 2018 reisje naar Volendam, Marken en de Zaanse Schans.

Onderstaande link naar foto's: op regel gaan staan, aanklikken dan komt er OPSLAAN te staan, dit aanklikken en dan komt er OPENEN te staan, ook dit aanklikken dan heb je de foto.