Leeskring ochtend

Wij komen om de zes weken op vrijdagochtend bij elkaar en bespreken dan één boek. De laatste tijd naar aanleiding van een gekozen thema. Ook woren gezamenlijke lezingen, films e.d. bezocht met 1 keer per jaar een  "excursie"-dag.

Contact: Anne Schouten, e-mail:vvnu.twisk@gmail.com