Organisatieteam

Postadres :
Geertje Buikema
Julianalaan 4
9285 NB Buitenpost      0511-541952

Voorzitters:
Froukje Wijbenga   0511-431207
Ant Jensma            0512-330905

Notulist:
Mariëtte Sikkema    0512-846475
Geertje Buikema     0511-541952

Penningmeester:
Anneke Hoekstra    0511-541414

Programma samengesteld door:

Marie Elzinga                                                                  GeertjeSnijder                                                                 Lenie v.d. Bij                                                                  Emmy Dantuma 

 

Nieuwsbrief:
Antsje Terpstra    0512-471565