Afdeling Twijzel e.o

Van september t/m april iedere dinsdagmorgen is het zangkoor te vinden in Twijzel.