Afdeling Twijzel e.o

19 september     aanvang 19.45 uur

Dhr. Klimstra vertelt over de nuvere fratsen van Jelle.                                                                                             17 oktober        aanvang 19.45 uur

Dhr. Bearn Bilker geeft een lezing over Marijke Meu.

 21 november      aanvang 14.00 uur

Dhr. Jan Falkena vertelt over het wel en wee van de Fryske Gea.

18 december

Bloemschikken o.l.v. Froukje Wijbenga

19 december        aanvang 14.30 uur

Kerstmiddag:  Met een kerstverhaal en een zangkoor

16 januari          aanvang 14.00 uur                                                                                                                    Mw. Klasina Seinstra vertelt over haar Elfstedentocht 

20 februari        aanvang 19.45 uur

Jaarvergadering.                                                            Na de pauze mevr. Anita Terpstra bespreekt haar boek   "Al mijn moeders".

19 maart           aanvang 19.45 uur

Mw. Feikje Kooistra vertelt over de ziekte Alzheimer.

16 april          aanvang 14.00 uur

Jubileumviering 60 jarig bestaan:                                 met "De Piipegaeltsje Sjongers".