Afdeling Twijzel e.o

19 februari jaarvergadering met 2 jubilarissen. 

Lidy Plantenga en Saakje Veenstra zij 50 jaar lid en worden  in het zonnetje gezet.

Ook Hester van de Bining (waar we altijd onze avonden houden en altijd de zaal voor ons warm aankleed en voor de koffie en iets lekkers zorgt) wordt met een bos bloemen en een attentie beloont.

Na dat ons koor "Gabrielle`s song"heeft gezongen hebben we de film As it is in Heaven gezien. In de film komt het lied ook weer voor.

Wat hebben we genoten van de film.