Vrouwen van Nu afdeling Twello 2023

Bestuursgegevens:

Voorzitter  :  Lien Uenk
                 
Secretaris :  Betty Rietman

Penningm. : Ineke van Uitert

Algemeen  : Tineke Duursma
                   Riet Draaijer - Koerhuis

Contact:      vvntwello@gmail.com