Ter opluistering van de kerstviering

Het gelegenheidskoor treedt op tijdens de kerstviering van onze afdeling.

Vanaf begin oktober tot aan de kerstviering is er wekelijks een repetitie.

Zing je graag, zing dan mee!!

Contactpersoon: Riet vdL
Haar contactgegevens vind je op de ledenlijst.

Vragen? Mail ze via het secretariaat vvnterneuzen@gmail.com.