Lidmaatschap, contributie en bankrekeningnummers (landelijk en plaatselijk)

Hoe word je lid?
Benut het landelijke inschrijfformulier ​op de website www.vrouwenvannu.nl.

Je kunt op ieder gewenst moment in een kalenderjaar lid worden. De contributie wordt dan naar rato berekend.

Betaling contributie:
De contributie bedraagt voor het kalenderjaar 2023
€ 56,50.

Inning wordt landelijk geregeld via NL 26 RABO 0129 4405 58 van Vrouwen van Nu, tenzij je je aanmeldt nà 31 oktober van een jaar. Dan gaat het één jaar via de plaatselijke penningmeester..

Het liefst regelen we de betaling via automatische incasso. Dat scheelt veel werk voor de betrokken vrijwilligers!

Je ledenpasje wordt binnen een maand na aanmelding aan je toegestuurd.

Hoe beëindigt het lidmaatschap?
​Dit kan alléén via het e-mail adres van het secretariaat: vvnterneuzen@gmail.com.
Om de opzegging tijdig administratief te regelen, moet deze vóór 24 oktober zijn ontvangen.

​Opzeggingen ná deze datum gelden pas een jaar later. Je krijgt dan een uitnodiging om je contributie nog een jaar te betalen. Je houdt zolang de voordelen van het lidmaatschap, inclusief toezending van het landelijke ledenmagazine.

Bankrekeningnummer afdeling Terneuzen:
Het bankrekeningnummer van de Vrouwen van Nu, afdeling Terneuzen, is NL63 RABO 0362 3795 72.​ De BIC-code van de bank is RABONL2U. 
Dit nummer heb je nodig bij het betalen van uitstapjes.