Kijk je ook mee terug naar onze digitale ontmoeting op 24 februari 2021 voor alle vrouwen van nu en geïnteresseerden?

Kijken? Volg deze 'link': www.jepstudios.nl/vrouwenvannu.

Zet de tijdsindicator van #projectcontact door naar 00:59:42 uur om bij het begin van de uitzending te komen.
Ook de MACU pubquiz en de landelijke Zomerontmoetingen vind je terug via deze link.

Volg ons op Facebook via   @vrouwenvannuterneuzen.
of via Twitter TerneuzenVvN @n_terneuzen.

Op woensdag 24 februari 2021 om 15.00 uur 'Braken we de week' met een digitale ontmoeting. Omdat we elkaar fysiek niet konden ontmoeten, waren andere middelen behulpzaam. 

Als je 'digitaal gaat' kun je niet alleen de leden van je eigen afdeling een plezierig moment aanreiken. Maar ook die uit de regio en landelijk. Of mensen die graag willen weten wat voor vereniging we zijn.
Met #projectcontact willen we de mogelijkheden benutten om jullie te stimuleren en te inspireren. En wie weet wil een andere afdeling of provincie deze handschoen daarna oppakken? Hoe mooi zou dat niet zijn!

Veel kijk- en luisterplezier.

Projectteam #projectcontact.
Willy Wiskerke, Corrie Kalisvaart, Magda de Feijter en Liesbeth Haitsma Mulier.