Jaarprogramma

Het programma van 2022.

15 september Skûtsjes door Age Veldboom.
20 oktober wijkagent Henriëtte Talstra.
17 november Volksdansgroep Poppingahiem.
15 december Kerstbieenkomst.