Nieuwsbrief voorjaar 2021

Steenwijk, voorjaar 2021

Is dit de laatste nieuwbrief in corona-tijd?

Aan de leden van Vrouwen van Nu Steenwijk,

Beste vrouwen,

De merel fluit en is een nestje aan het bouwen, de narcissen staan in volle bloei, het voorjaar is begponnen....en het vaccineren is in volle gang, veel leden hebben de eerste prik al gehad en hiermee komt er hopelijk binnenkort meer opening voor activiteiten. We kijken er zo naar uit.
We hebben als bestuur besloten om de jaarvergaering in een (éénmalige) andere opzet te organiseren en op te schuiven van 21 april naar 19 mei. Het Vestzaktheater is gereserverd voor een middag- en een avondsessie. Er is geen lezing, maar er zijn wel 3 jubilarissen en de jaarstukken liggen 'op tafel'. We zullen er een gezellige 'bijpraat' bijeenkomst van maken. Over de indeling horen jullie volgende maand meer. Leg 19 mei vast in de agenda!

Dan wat aandachtspunten: 
In het nieuw vormgegeven Magazine van Vrouwen van Nu staan weer mooie dingen. Het verhaal van Halleh Ghorisani heeft mij getroffen, wat een doorzettingsvermogen, wat een vrouw. Als bestuur waren we blij verrast met de nieuwe indeling en de artikelen in het blad. Dat brengt mij ook op de nieuwsbrief van het Provinciaal Bestuur. Leuk om te lezen wat de afdelingen in Overijssel zoal bedenken, het zou ook leuk zijn als jullie daarop reageren, door bijvoorbeeld de uitgewerkte handwerkideeën te showen met een fotootje van eigen werk. Zodra we weer naar de Rechter en naar de Maargieshoeve mogen zullen we dat laten weten. Ik verwijs ook nog eens naar de site van onze eigen afdeling.

Dan rest mij nog om jullie, namens alle bestuursleden, een mooi Paasweekend toe te wensen! Ook al is het nog in beperkte kring, geniet ervan.
Noteer vast: 8 september voor de openingsfietstocht en alle 3e woensdagen van de maand vanaf september.
Blijf gezond en houdt onderling contact!

Hartelijke groet, mede namens Lutske, Theke, Annie, Annie en Sieny,

Sarie van Andel-Vink, voorzitter
Tel. 0521-511178, email vanandel1951@gmail.com