Nieuwsbrief jan 2021

Nieuwjaars nieuwsbrief met voortdurende corona maatregelen

Aan de leden van Vrouwen van Nu Steenwijk,

Beste Vrouwen,

Allereerst wil ik jullie bedanken, mede namens de andere bestuursleden,  voor de goede wensen en leuke reacties naar aanleiding van de kerstattentie, die wij met veel plezier rondbrachten.  Even een praatje bij de deur.

We hoorden van een ongelukkige valpartij, een ziekenhuisopname, coronabesmetting, onderzoeken en de spanning rondom de uitslag daarvan.

Het is belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden, de contactdames vinden het ook fijn om op de hoogte te blijven en geven het door aan de ziekencommissie. In ieder geval sterkte en beterschap gewenst.

We hebben de eerste bestuursvergadering van 2021 gehad. Deze vergaderingen zijn alle maanden doorgegaan, ook om onderling contact te houden. 
Besloten is, dat zal u niet verbazen, dat we de avonden van februari en maart cancellen.
Maar we blijven optimistisch en zullen de avond van 21 april a.s. vastleggen in de Meenthe. Dit wordt dan tevens onze jaarvergadering. Het landelijk bestuur heeft richtlijnen gegeven voor het uitstellen van die vergadering.  We hopen dan ook de wandeling langs de Stolpersteine te kunnen maken. Daarover later meer…..

Nog een mooi bericht: Annie Kruger is bereid om ons bestuur te komen versterken. Ze loopt een aantal vergaderingen mee en zal dan voorgedragen worden.  Lutske is bereid om tot april penningmeester te blijven en zij zal Sieny inwerken.
Voor de jaarvergadering is onze vraag:
Als u denkt dat u dit jaar jubilaris bent, laat het ons dan weten!

Tenslotte:
Noteert u vast de 3e woensdagen van de maand vanaf september. Daar kijken we allemaal naar uit. Blijf gezond, houdt onderling contact, bijv. telefonisch en zodra het mag en kan laten we weten welke activiteiten weer opstarten.

Hartelijke groeten, mede namens Theke, Annie, Sieny en Lutske.

Sarie van Andel- Vink,  vz
Tel. 0521-511178   van andel1951@gmail.com