Ledenblad Vrouwen van Nu

LedenInfo:

Adres Provinciaal kantoor Vrouwen van Nu Overijssel:

De Molenhof
Bezoek- en postadres:
Molenhof 18/K.4, 8102 EX, Raalte.

 

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we alleen nog de mailadressen:

Voor correspondentie: 
kantoor@vrouwenvannuoverijssel.nl

Opgave cursussen/vergaderingen/ledeninfo:
info@vrouwenvannuoverijssel.nl

Onderstaande e-mailadressen komen m.i.v. 1 januari 2017 te vervallen:
Vrouwenvannu.overijssel@kpnmail.nl
Overijssel.vrouwenvannu@gmail.com
Vrouwenvannu.overijssel2016@gmail.com
Ledeninfo31@gmail.com

-----------

Werkgroep PR en Communicatie

Het ledenblad ”Vrouwen van Nu” verschijnt vanaf december 2017 in een andere vorm.
Elke provincie heeft dan zijn eigen katern in het Ledenblad. Dat betekent dat we in het blad geen nieuws van de andere provincies meer kunnen lezen. Ook verschijnt het ledenblad het komende jaar geen zes maar vier keer. Dit houdt ook in dat al lang van tevoren een activiteit gepland moet worden, zodat het op het juiste tijdstip op de agenda geplaatst kan worden.

-------------

Wandelen in de provincie

Agenda wandelingen voor 2023 is als volgt:

22 maart: Enter
25 april: Wierden
...mei: Hardenberg
 

22 maart 2023 wandelen in Enter

Waar: Het Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B, 7468 RE Enter
Wanneer: woensdag 22 maart 2023
Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur.
Afstand: 5 of 10 km.
Beschrijving: Wandelen in de Doorbraak is wandelen langs een meanderende beek met veel gezichten die door diverse landschappen stroomt. Met prachtige waterpoelen die in natte tijden een front vormen met de beek.
We starten met een kop koffie, tussendoor is er een pauze met koffie en wat lekkers. We sluiten af met soep en een broodje, de totaalprijs is € 10,-. Alleen koffie: € 2,-
Opgave: voor 13 maart 2023 bij voorkeur via de mail: Toos Heering, toosheering@gmail.com of bij Annelies Wammes, telnr. 0547 - 382622 of
telnr. 0547 - 382818 

25 april 2023 wandelen in Wierden

Waar: Camping De Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD Notter (gem. Wierden)
Starttijd: van 9.30 tot 10.15 uur
Afstand: ca. 5 en 10 km
Een prachtige wandeling in het buitengebied Notter in de gemeete Wierden. We starten en eindigen bij camping De Grimberghoeve en zijn in de pauze te gast bij camping het Molke. Consumpties zijn voor eigen rekening. Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een stokbroodje, dit graag vermelden bij opgave.
Opgave: Graag voor 22 april 2023 bij Anja de Wilde. Telnr.: 06 - 133 90 209, email: jc.dewilde@kpnplanet.nl

----------- 

Commissie Reizen  

Voor 2023 heeft de Commissie Reizen Overijssel twee reizen op het programma staan:

1. 18 - 23 juni: 6-daagse busvakantie naar Dresden en omgeving.

2. 14 - 21 september: 8-daagse vlieg-/busvakantie naar Bilbao - het groene Spanje. Wegens geringe deelname kan deze reis helaas niet doorgaan.

Voor beide reizen geldt dat deze doorgaan zodra er minimaal 20 aanmeldingen zijn. Aanmelden voor Dresden kan tot 15 januari, voor Bilbao tot 1 februari 2023.
Overigens wordt er door de 4 noordelijke provincies ook een reis georganiseerd. Dit is een 7-daagse vlieg-/busvaknatie naa Napels en de Amalfikust. 
Meer informatie: zie de website Vrouwen van Nu, Overijssel

------------- 

Commissie Handwerken 

Studiegroep textiel:

Doel: Onderzoek en bewerken van materialen en bezoeken tentoonstellingen
Plaats: Raalte, Annahuis
Data: 18 oktober, 15 november 2022, 17 januari, 21 februari en 21 maart 2023
Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: € 60,- leden, € 75,00 niet-leden

 

Opgave cursussen voor één week van de cursus. 
Info en opgave bij Riet Otten
Email: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com, Telnr. 06 - 11 743 722 of 0572 - 381849
Kosten dienen tegelijk met opgave te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL70 RABO 032 85 44 876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel o.v.v. naam, adres en betreffende cursus.

------------- 

Schrijversmiddag: Lezing door Lisa Weeda over haar boek Aleksandra

Wanneer: donderdag 30 maart 2023
Waar: Het Annahuis, De Plas 8, 8102 CS Raalte
Tijd: Van 13.30 tot 15.00 uur. Inloop vanafa 13.00 uur
Opgave bij tot 25 maart bij Heleen Nijland, email: heleen.nijland@hotmail.com
Kosten: € 14,50 incl. koffie/thee. Aan de zaal en voor niet-leden € 20,00. 

------------- 

Provinciale Jaarvergadering 2023

De Provinciale Jaarvergadering Vrouwen van Nu Overijssel zal worden gehouden op 20 april 2023 bij Dieka van de Kruusweg te Markelo. Inloop vanaf 10.00 uur en aanvang 10.30 uur. Wat het middagprogramma zal zijn, laten we nog even een verrassing.

-------------

Provinciale Agrarische Excursie Markelo 

Wanneer: dinsdag 4 en woensdag 5 april 2023
Startlocatie: Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11, 7475 SM Markelo,
Telnr.0547 - 361472.
Ontvangst: 8.30 uur
Opening: 9.00 uur. Aansluitend vertrek naar Melkveebedrijf Udink en Erve Meenderinkboer.
Lunch: 12.30 bij Dieka
Vervolg Programma: om 13.30 uur vertrek naar Innovatiecentrum Mekkerhof en Solar Service
Afsluiting met koffie/thee: 16.00 uur
Kosten:€ 48,-, niet leden € 55,-
Aanmelden: via de agrarische contactpersoon van de afdeling of via het bestuur voor 22 februari 2023. 
Aanbetaling: voor 6 maart op rekeningnummer NL67 RABO 0340 7593 64 o.v.v. agrarische excursie, aantal deelnemers en afdeling.