Ledenblad Vrouwen van Nu

LedenInfo:

Adres Provinciaal kantoor Vrouwen van Nu Overijssel:

De Molenhof
Bezoek- en postadres:
Molenhof 18/K.4, 8102 EX, Raalte.

 

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we alleen nog de mailadressen:

Voor correspondentie: 
kantoor@vrouwenvannuoverijssel.nl

Opgave cursussen/vergaderingen/ledeninfo:
info@vrouwenvannuoverijssel.nl

Onderstaande e-mailadressen komen m.i.v. 1 januari 2017 te vervallen:
Vrouwenvannu.overijssel@kpnmail.nl
Overijssel.vrouwenvannu@gmail.com
Vrouwenvannu.overijssel2016@gmail.com
Ledeninfo31@gmail.com

-----------

Werkgroep PR en Communicatie

Het ledenblad ”Vrouwen van Nu” verschijnt vanaf december 2017 in een andere vorm.
Elke provincie heeft dan zijn eigen katern in het Ledenblad. Dat betekent dat we in het blad geen nieuws van de andere provincies meer kunnen lezen. Ook verschijnt het ledenblad het komende jaar geen zes maar vier keer. Dit houdt ook in dat al lang van tevoren een activiteit gepland moet worden, zodat het op het juiste tijdstip op de agenda geplaatst kan worden.

-------------

Wandelen in de provincie

Agenda wandelingen voor 2023 is als volgt:

Provincie Overijssel:
Donderdag 10 augustus: Zuidwolde

Donderdag 24 augustus: Steenwijk/De Woldberg
Donderdag 21 september: Rijssen
Donderdag 17 oktober: Gramsbergen
Donderdag 30 november: Dedemsvaart

Provincie Drenthe:
Donderdag 13 juli - Echten
Donderdag 10 augustus - Zuidwolde
Donderdag 14 september - Ruinen
Donderdag 12 oktober - Holthe
Donderdag 16 november - Nijeveen
Donderdag 14 december- Provinciale wandeling

WANDELEN in Zuidwolde
Waar: Restaurant “Den Kaat” Hoofdstraat 94 7921 AE Zuidwolde -
Parkeren; Kerkplein tegenover “Den Kaat”
Wanneer: donderdag 10 augustus 2023
Starttijd: tussen 9.30 en 10.30 uur Afstand: 5 , 8, en 12 km.
Opgaven; Voor 1 augustus a.s. bij Willy Mulder Email: willymulder14@gmail.com Tel: 0620805265 Kosten: € 9.00 ( graag gepast betalen) Dit is inclusief koffie/thee met koek en bij terugkomst een kop soep met een broodje.

 

WANDELEN in het natuurgebied de Woldberg (Steenwijk)
Waar: Residence De Eese, Bultweg 25, 8346 De Bult. Wanneer: donderdag 24 augustus 2023.
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur Afstand 5 of ±10 km.
Wandelen op de Woldberg is een wandeling door oeroude bossen. Het gebied ligt op de rand van Drenthe en Friesland in de kop van Overijssel. We starten en eindigen bij Residence de Eese en lopen zo door een prachtig bosrijk gebied. Onderweg passeert u Tuk’s Theehuis waar koffie of thee te verkrijgen is. Hier liggen in een vitrine beenderen van mammoeten die ooit over de Woldberg liepen. Na afloop is er soep voor € 6,50 dit graag opgeven bij aanmelding. U kunt ook gebruik maken van het lunchmenu. (zie de website https://www.residencedeeese.nl/). Alles voor eigen rekening.
Opgave: vóór 12 augustus bij Annie Brand, bij voorkeur per mail: brandannie@hotmail.com tel. 0521-850 697

 

WANDELEN in Rijssen
Waar: Café “De Keizer”, Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen
Wanneer: donderdag 21 september 2023
Starttijd: vanaf 9.00 – 10.00 uur
Afstand: 6 km en 12 km.
Beschrijving: De afdeling Rijssen nodigt jullie uit voor een wandeling langs het nieuwe vogelnatuurgebied “De Overtoom” met plas-dras landen en door “Het Hollands Schwarzwald” met de ravijntjes, die destijds ontstaan zijn door de leemafgravingen voor de steenfabrieken. Voor de 12 km is er halverwege gelegenheid te pauzeren met koffie/thee. De route van 6 km heeft geen pauze. Voor de start is er een kop koffie/thee. Na de wandeling is er voor de liefhebbers soep. Alles voor eigen rekening. Bij aanmelding graag de afdeling, het aantal personen, welke afstand en soep opgeven.
Opgave: uiterlijk 15 september liefst per e-mail bij Gesien Breukelman gesienbreukelman@hotmail.com Tel. 06-831 972 13 

 

WANDELEN in Gramsbergen
Waar: MFC De Binder, De Binder 11, 7783 HA Gramsbergen.
Wanneer: Dinsdag 17 oktober 2023
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur
Afstand 5 of ±10 km.
Beschrijving: de 10 km gaat door de buurtschap van Gramsbergen met een rust op ongeveer 5 km (in Gramsbergen op een andere locatie). De 5 km blijft in de nabije omgeving van Gramsbergen.
Kosten: Consumpties en eventuele lunch zijn voor eigen rekening. Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een broodje graag vermelden bij opgave. Opgave: graag voor 10 oktober bij Grietje Bakker Tel. 06-14348444. Email: grietjealtena58@gmail.com 

----------- 

Commissie Reizen  

De Commissie Reizen Overijssel  heeft de volgende reis op het programma staan:

2. 14 - 21 september: 8-daagse vlieg-/busvakantie naar Bilbao - het groene Spanje. Wegens geringe deelname kan deze reis helaas niet doorgaan.

Voor Deze reis geldt dat deze doorgaat zodra er minimaal 20 aanmeldingen zijn. Aanmelden kan tot 1 februari 2023.
Overigens wordt er door de 4 noordelijke provincies ook een reis georganiseerd. Dit is een 7-daagse vlieg-/busvaknatie naa Napels en de Amalfikust. 
Meer informatie: zie de website Vrouwen van Nu, Overijssel

------------- 

Commissie Handwerken 

Handwerkinspiratiedag
Plaats: Annahuis Raalte
Datum: 19 september 2023
Tijd: 9.30-15.00 uur
Kosten: €30 niet leden €35

 

Studiegroep textiel:
Doel: Onderzoek en bewerken van materialen en bezoeken tentoonstellingen
Plaats: Raalte, Annahuis
Data: 18 oktober, 15 november 2022, 17 januari, 21 februari en 21 maart 2023
Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: € 60,- leden, € 75,00 niet-leden
Opgave cursussen voor één week van de cursus. 
Info en opgave bij Riet Otten
Email: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com, Telnr. 06 - 11 743 722 of 0572 - 381849

Kosten dienen tegelijk met opgave te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL70 RABO 032 85 44 876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel o.v.v. naam, adres en betreffende cursus.

 

Het PB heeft ook de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Overijssel gevraagd om de leden van Vrouwen van Nu een workshop aan te bieden:
Workshop 1: Wij willen jullie graag kennis laten maken met Free Form haken, een ideale techniek om restjes te verwerken.
Workshop 2: Wij bieden de mogelijkheid om een Keycord of Phone cord van leren schakels te maken.
Beide workshops zijn bedoeld om de creativiteit te stimuleren en om jullie te laten zien wat de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen te bieden heeft aan cursussen e.d.

Cursus Acrylgieten.
Gezina Middag en Stien Flipse geven een workshop acryl gieten. Een leuke bezigheid die voor iedereen goed te doen is.

------------- 

Vooraankondiging:
Inspiratiemiddag dinsdag 10 oktober 2023

Namens het Provinciaal Bestuur van Overijssel. Op 10 oktober zijn wij van plan een Inspiratiemiddag te houden in het Annahuis te Raalte voor alle leden in Overijssel. De laatste Inspiratiedag is al weer 5 jaar geleden. Dit was toen een groot succes. Het is nu de bedoeling om het intern te houden: dus geen dure workshopleiders van buitenaf. Wat houdt dit in? De provinciale commissies en werkgroepen verlenen hier hun medewerking aan en organiseren verschillende workshops die bij de verschillende commissies en werkgroepen passen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien is nog een verrassing. Op deze manier laten we duidelijk zien wie de Vrouwen van Nu zijn en al 90 jaar zijn geweest, meegaan met de tijd. Te zijner tijd hoort u meer hierover en dit zal dan in de LedenInfo staan die iedere maand uitkomt (behalve in juli en augustus, de vakantie maanden).