contributie en andere zaken

Contributie

De contributie voor 2021 bedraagt € 56,50. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen: altijd schriftelijk of per mail bij secretaris
A. Brand, voor 15 oktober 2023. E-mail: vrouwenvannusteenwijk@gmail.com

Bij opzeggen na 15 oktober moet de contributie voor het volgende jaar worden betaald.