Kerstbijeenkomst

Op 12 december 2022 kwamen rond 18.00 uur ruim 80 vrouwen bij elkaar voor de gezamenlijke  kerstmaaltijd. Het was een aanblik om blij van te worden: een met zorg versierde zaal, rijk gevulde tafels en leden die beseffen hoe leuk het is samen te eten en te luisteren naar elkaars verhaal.

Voor het goede doel was Nicole van Rooy uitgenodigd. Zij sprak vol passie over haar Stichting Nicole’s Huiskamer, waar jongeren van 12 tot 18 jaar, die in crisissituatie verkeren, 24 uur/7 dagen per week terecht kunnen om even op verhaal en tot rust te komen of voor coaching, begeleiding en opvang. Nicole voelt zich gesteund door een groot team van vrijwilligers, maar onze donatie van € 400 werd in dank aanvaard.

Daarna bracht het koor Christmas Carol in Dickensstijl gekleed, ons met hun kerstliederen helemaal in de stemming. Het is hartverwarmend te ervaren dat in deze tijd van onrust en kou, het geboortefeest, wat Kerst van oorsprong is, ons nog steeds nader tot elkaar kan brengen. 

Klik hier voor de foto's.