Jaarvergadering 2023

Op de bijeenkomst in februari wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande jaar. Dit jaar was een bijzondere bijeenkomst omdat de voorzitter Ans Sijm-Koster de hamer overdroeg aan Joke Boon. Daarnaast werd er ook afscheid genomen van Saskia Smit en Baukje van der Heijde. De nieuwe bestuursleden werden voorgesteld. Heel blij zijn we met een voltallig bestuur.

Ook de jubilarissen werden in het zonnetje gezet, te weten: Annie Schellinger-de Boer (60 jaar lid), Wil Rood (45 jaar lid), Hillie Blom (40 jaar lid) en Joke Jongejeugd (25 jaar lid). Annie Schellinger werd verrast met een oorkonde en alle jubilarissen ontvingen een boeket bloemen.

Ook de contactvrouwen en coördinatoren van de interessegroepen werden bedankt voor hun werk van het afgelopen jaar en ontvingen een bos tulpen.

Na de pauze werd de avond afgesloten met een gezellige bingo.

Hier de foto's.